Voorstelling van onze producten

Producten

Uw personeel vormt één van de sleutelfactoren in het het welslagen van uw bedrijf. Het is dus van essentieel belang deze correct op te leiden. Daarom heeft MOPSYS een uitgebreid gamma producten gecreëerd die u zullen helpen om uw personeel correct te vormen. Daarnaast voorziet ons bedrijf eveneens in een catalogus vormingsmodules op het gebied van de gezondheid.

Bibliotheek E-Pharma

E-PHARMA is een bibliotheek van wetenschappelijke opleidingen voor medische afgevaardigden (huisartsen en specialisten). Deze opleidingen worden online gezet op een persoonlijk internetplatform waardoor deze voor elke leerling kunnen worden opgevolgd. De branches waarin momenteel opleidingen worden gegeven, zijn de cardiologie, het ademhalingsstelsel, het zenuwstelsel, het endocriene systeem en de infectiologie, ...

Top

Bibliotheek E-Hospital

E-HOSPITAL is een bibliotheek van opleidingen voor artsen en verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen en rusthuizen. Deze opleidingen omvatten drie thema's: ziekenhuishygiëne, ziekenhuisbeheer en veiligheid.

Top

Uw E-Content

MOPSYS begeleidt u bij de implementatie van een e-learningproject in uw onderneming of instelling.

Top

E-Coaching

Ludi-Elm is een softwarepakket ontwikkeld voor de aanmaak en het beheer van oefeningensessies en tests op afstand. Het doel bestaat erin om de vormingsmogelijkheden te stimuleren door de opgedane kennis om te zetten in de praktijk.

Top