Allergische rhinitis:

In deze module krijgt de cursist een beschrijving van de anatomie van de bovenste luchtwegen en van de fysiopathologie van allergische mechanismen.

Vervolgens worden zowel de terminologie als de oorzaken van hooikoorts besproken. Er wordt een klinische beschrijving van de allergie gegeven en ook de diagnoseprocedure komt aan bod.

De module wordt beëindigd met de verschillende behandelingsmogelijkheden, plaatselijk of algemeen, met of zonder gebruik van geneesmiddelen.