Veneuze pathologieën:

Deze module behandelt de veneuze pathologie in het algemeen en meer specifiek die van de veneuze trombose (werking, typologie, risicofactoren en diagnose).

Dan worden de twee belangrijkste complicaties van de veneuze tromboses besproken: de longembolie en het Post Trombotisch Syndroom. Daarop volgend worden een aantal voorzorgsmaatregelen opgenoemd van de veneuze pathologie in het algemeen, al dan niet aan de hand van geneesmiddelen.

De module wordt beëindigd met een voorstelling van de verschillende therapeutische behandelingen die voor het verzorgend personeel voorhanden zijn, en dat zowel op basis van geneesmiddelen als door middel van chirurgische ingrepen.