Arteriële pathologieën:

Deze module vangt aan met een gedetailleerde beschrijving van atherosclerose, het ontstaansmechanisme en verloop van de aandoening en de risicofactoren op een trombose die daarmee gepaard gaan. Vervolgens wordt er verder ingegaan op de basisbegrippen uit de anatomie van de kransslagaders en worden de verschillende acute coronaire syndromen besproken.

In de module wordt ook een volledige beschrijving gegeven van de diagnoseprocedures en ook het klinische examen en de meest recente beeldvormende technieken komen aan bod. Verder worden de verschillende behandelingswijzen van de syndromen aangeleerd, zowel aan de hand van geneesmiddelen als aan de hand van interventionele radiografie.

Het laatste deel van de module spitst zich toe op percutane coronaire interventieprocedures en de complicaties die hieraan te pas komen.