Nosocomiale infecties:

Deze module is gewijd aan infecties die opgelopen worden in ziekenhuizen.

De verschillende soorten nosocomiale infecties worden opgesomd, gevolgd door de mogelijke risicofactoren.

Vervolgens wordt de problematiek besproken rond urinaire infecties, die veruit het meeste voorkomen, net zoals de specifieke risicofactoren, de complicaties en de mogelijke behandelingen.

Ook wordt er een nauwkeurige beschrijving gegeven van de onderste luchtwegen, mucoviscidose en de respectievelijke behandelingen. Verder wordt er aandacht geschonken aan septicemieën, postoperatieve infecties en orthopedische chirurgie alsook aan het mechanisme en de complicaties van neutropenie.

De module wordt beëindigd met een voorstelling van meningitis en pseudomembraneuze colitis.