Infectie

In deze module krijgt de cursist een beschrijving van de mechanismen van bacteriële infecties en van de verschillende afweermiddelen waarover ons lichaam beschikt om zich tegen dit soort infecties te wapenen.

Ten slotte worden de tekenen en de symptomen van een infectie toegelicht, wat belangrijk is voor een goede diagnose.