Verhoogde bloeddruk en behandeling:

In deze module wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten van de bloeddruk met name: definitie, epidemiologie, indeling, etiologieën, weerslag op de desbetreffende organen en weefsels evenals de toestand en behandeling van mensen met hypertensie.