Epilepsie:

In deze module wordt uitvoerig beschreven wat epilepsie is: definitie, etiologie, fysiopathologie, indeling, partiële en gegeneraliseerde aanvallen van epilepsie.

Er worden manieren aangereikt om de differentiële diagnose vast te stellen net als om deze ziekte op adequate wijze te behandelen.