Dysmenorroe:

In deze module wordt er nader ingegaan op de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsorgaan en de menstruatiecyclus. In een verdere fase worden de fysiopathologische mechanismen van primaire en secundaire dysmenorroe en de verschillende therapeutische behandelingen besproken.