Neuropathische pijn en behandeling:

In deze module wordt eerst en vooral dieper ingegaan op de etiologie en de verschillende mechanismen van neuropathische pijnen.

Vervolgens worden de meest voorkomende pijnen toegelicht: diabetische neuropathie, post-herpetische pijn, faciale neuralgie, zenuwziekten veroorzaakt door het hiv-virus of door kankers.

De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de diagnose en behandeling van deze neuropathische pijnen.