Algologie (pijn):

In deze module worden de fysiologische anatomie van het centrale zenuwstelsel en de overdrachtswijzen van pijn opgefrist. Daarna wordt overgegaan tot de evaluatie van en de verschillende behandelingen tegen pijn.