Bacteriologie:

Deze module start met een uitgebreide beschrijving van de structuur en de functionele anatomie van bacteriën en er wordt duidelijk aangegeven wat het verschil is tussen bacteriën en virussen.

Verder wordt er dieper ingegaan op begrippen als "bacterieel metabolisme" en "bacteriële groei" en worden de fysico-chemische omstandigheden van deze groei overlopen.

Dan bespreken we de verschillende methoden inzake classificatie van bacteriën en vervolgens komen de verschillende laboratoriumonderzoeken aan bod die gebruikt worden voor de studie van de bacteriologie.

De cursist leert bovendien hoe de bacteriologische nomenclatuur eruit ziet en wat de belangrijkste kiemen zijn. Aan het einde van de module wordt er aandacht geschonken aan de verschillende methoden om antibiogrammen af te lezen.