Antibiotherapie:

In deze module wordt er een algemene inleiding gegeven op de problematiek rond het voorschrijven van antibiotica en op de criteria die daarvoor gevolgd moeten worden.

Dan stellen we de verschillende klassen van antibiotica voor en wordt er uitgelegd wat er bedoeld wordt met de begrippen "farmacodynamie" en "farmacokinetiek".

De term "bacteriële weerstand" komt aan bod, net als zijn verschillende ontstaansmechanismen.